Zdeněk Cipra, revize plynu Praha a Rakovník, revizní technik odběrných a plynových zařízení

CENÍKRevize nízkotlakých plynovodů u RD
od 500 Kč dle rozsahu


Revize nízkotlakých kotelen do 50 kW
od 1000 Kč dle rozsahu


Revize průmyslových plynovodů
od 1000 Kč dle rozsahu


Revize kotelen nad 50 kW
od 1500 Kč dle rozsahu


Školení obsluh plynových zařízení (min. 8 hodin)
750 Kč / zaměstnanec


Opakované přezkoušení OPZ (cca 2 hodiny)
250 Kč / zaměstnanec


Zpracování místního provozního řádu OPZ
1000 Kč dle rozsahu


Zpracování harmonogramu revizí
od 500 Kč


Odborný posudek včetně měření dle TPG 704 01
od 500 Kč dle rozsahu


REVIZE U PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ U MOTOROVÝCH VOZIDEL POHÁNĚNÝCH LPG


Zpracování revizní knihy pro zařízení na pohon LPG dle ČSN 26 88 05
700 Kč


Revize zařízení na pohon LPG
500 Kč / 1 zařízení
PROVÁDĚNÍ ŠKOLENÍ BOZP (TJ. BEZPEČNOSTI PRÁCE) A PO (TJ. POŽÁRNÍ OCHRANY)


Provádění školení BOZP (tj. bezpečnosti práce) a PO (tj. požární ochrany), např. vstupní školení
150 Kč / hod / zaměstnanec


Výpočet požárního zatížení
od 700 Kč


Požárně bezpečnostní řešení
od 2000 Kč