Zdeněk Cipra, revize plynu Praha a Rakovník, revizní technik odběrných a plynových zařízení

ŠKOLENÍ OBSLUH PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ,
BEZPEČNOSTNÍCH TECHNIKŮ


Školení obsluh plynových zařízení (topiči, obsluhy kotelen), školení bezpečnostních techniků v oboru plynových zařízení – termíny kontrol, revizí, sestavení harmonogramu revizí, vypracování místního provozního předpisu pro firmy a společnosti.ŠKOLENÍ BOZP

Školení BOZP - vstupní školení při nástupu do práce a opakované školení zaměstnanců podle povahy rizika a jeho závažnosti (Zákon č. 262/2006 Sb.) lhůty určí zaměstnavatel. U vedoucích zaměstnanců min. po 2 letech, u zaměstnanců podle profesí a věku.ŠKOLENÍ PO

Školení PO – školení zaměstnanců, preventistů a požárních hlídek dle tematického plánu školení obvykle 1x ročně. U vedoucích zaměstnanců 1x za 3 roky.

Zdeněk Cipra, kontroly plynu, požární ochrana