RT OPZ

Revizní technik odběrných plynových zařízení

První služba

Revizní technik plynu

Vyhl. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a NV 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv
 

Druhá služba

Bezpečnostní technik

Služby zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 

Třetí služba

Požární technik - OZO v PO

Služby podlezákona 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Čtvrtá služba

Revizní technik na vozidla s pohonem LPG

U vozidel s pohonem je platnost 12 měsíců a potvrzuje se razítkem do přílohy k TP + kartičky k OTP
 

Zdeněk Cipra, U Elektrárny 137/2, Praha 7 - Holešovice, +420 606 118 370, datová schránka: 2zujq3w
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!