Jsem k dispozici denně od 08:00 do 16:00

RT   OPZ

Revizní technik odběrných plynových zařízení, 

energetik, OZO v PO a technik BOZP


První služba

Revizní technik plynu

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
 

Druhá služba

Bezpečnostní technik

Služby zejména podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 

Třetí služba

Požární technik - OZO v PO

Služby podlezákona 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti

Čtvrtá služba

Revizní technik na vozidla s pohonem LPG

U vozidel s pohonem je platnost 12 měsíců a potvrzuje se razítkem do přílohy k TP + kartičky k OTP
 

Fotogalerie

Zdeněk Cipra, U Elektrárny 137/2, Praha 7 - Holešovice, +420 606 118 370, datová schránka: 2zujq3w
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!