Náš tým

RT OPZ Zdeněk Cipra

 

Zdeněk Cipra

Manažer - majitel firmy

Provádím komplexní služby v BOZP a PO jako jsou např.

Dokumentace BOZP

Dopravní předpisy

Kategorizace prací

OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky)

Pracovní úrazy

První pomoc

Školení BOZP

Stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí

Školení PO

Budovy a jejich části

Dokumentace PO

Požárně bezpečností řešení

Začlenění do kategorií

Kontroly a revize plynových zařízení

Revize vozidel na LPG