O nás

Bezpečnostní technik, revizní technik plynu a OZO v PO

Bezpečnostní technik, revizní technik a OZO v PO

Firma vznikla v r. 1998 s oprávněním na montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny. Prvotním cílem bylo školení a výchova nových zaměstnanců - obsluhy plynových zařízení ve firmě RAKO a.s.

S postupem času pak následovala i provozní činnost pro jednotlivce, malé a střední firmy, bytové družstva, spolupráce s montážními firmami atd.

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany pak následovalo po složení státní zkoušky v r. 2004.

Firma nemá žádné jiné zaměstnance a ani jiné náklady a tím jsou dány výhodnější ceny oproti konkurenci.

Zdeněk Cipra